ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 11 ตุลาคม 2562  ที่บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้ทำพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม โดยมี พล.ต.ต.ชาคริต สวัสดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว ร่วมด้วย  พ.ต.อ.อนุชา กิติวิภาต/ พ.ต.อ.ภูมินทร์ สิงหสุต /พ.ต.อ.นเรวิช สุคนธวิท /พ.ต.อ.กิตติพัฒน์ พงษ์พนัส รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา  พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีฯและข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา  เข้าร่วมในพิธีปล่อยแถว 
             ทั้งนี้เนื่องจากตำรวจภูธรภาค 2 ได้มีหนังสือสั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรม  ระหว่างวันที่ 11-17 ตุลาคม 2562 มีกำหนด 7 วัน โดยเน้นความผิดกลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือ อาวุธปืน วัตถุระเบิด อาวุธสงคราม ยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม การจับกุมนักเรียน/นักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท การแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง และบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up