ฉะเชิงเทราจัดงานน้อมรำลึก “สมเด็จย่า”

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ

         เวลา 08.30 น. วันที่ 21 ต.ค. 2562  ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ ปีที่119 ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วย นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี รองเลขาธิการและกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายประสงค์ คงเคารพธรรม นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายบุญทวี สุขรัตน์อมรกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สมาชิกเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และพสกนิกรจังหวัดฉะเชิงเทราทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมประกอบพิธีจำนวนมาก

          โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานำหน่วยงาน องค์กร และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ จากนั้นอ่านถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น1 ใน 12 จังหวัด ที่มีการจัดสร้างสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ซึ่งการจัดงานน้อมรำลึก สมเด็จย่า ในครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ด้วยการจัดกิจกรรม ได้แก่ การวางพานดอกไม้สดสักการะหน้าพระราชานุสาวรีย์ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง เป็นต้น

             สำหรับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ  จนประชาชนชาวไทยได้ให้สมัญญานามพระองค์ท่านว่า สมเด็จย่าทรงเป็นพระมิ่งขวัญและทรงเป็นปูชนียบุคคลที่เคารพสักการะยิ่งของพสกนิกรชาวไทย ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการแพทย์ การพยาบาล การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ ทรงเสด็จเยี่ยมชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือและพระราชทานความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข เสื้อผ้าและอาหาร ชาวไทยภูเขาจึงถวายพระสมัญญานามพระองค์ว่า แม่ฟ้าหลวงหมายถึงผู้เสด็จมาจากฟากฟ้าเพื่อมาปัดเป่าทุกข์แก่ราษฎร ทั้งนี้องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหชาติหรือยูเนสโก ได้เฉลิมพระเกียรติยกย่องให้พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญโลกด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนามนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 100 ปี

 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up