ทอดกฐินสามัคคีวัดบางปรงธรรมโชติการาม ประจำปี 2562

วัดบางปรงธรรมโชติการาม ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา  จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562  เพื่อนำปัจจัยไปบูรณศาสนสถานภายในวัด เพื่อใช้ในกิจการพระพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์   โดยมียอดรวมเงินทำบุญทอดกฐินสามัคคีในปีนี้กว่า 1.7 ล้านบาท

     ที่ศาลาการเปรียญวัดบางปรงธรรมโชติการาม ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่20  ตุลาคม 2562   แน่นขนัดไปด้วยพุทธศาสนิกชนชาวตำบลบางพระและใกล้เคียง ที่เดินทางมาร่วมทำบุญภายในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562  ของวัดบางปรงธรรมโชติการาม โดยมี นายเฉลิง จูจำรัส และนางวรรณี จูจำรัส  เป็นประธานทอดกฐิน ร่วมด้วย นายทองเจือ สิวะโมกข์ นายปัญญา - นางขนิษฐา สิวะโมกข์  นายปุญญพัฒน พงษ์พัฒนาพานิช  และ นายปราโมทย์ - นางกานดา ชูทับทิม  พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารวัดบางปรง  ผู้นำชุมชน  และประชาชนในตำบลบางพระและใกล้เคียง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  โดยมี พระครูโชติพัฒนากร เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เจ้าอาวาสวัดบางปรงธรรมโชติการาม  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   โดยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันแห่ผ้ากฐินรอบพระอุโบสถจำนวน 3 รอบ   จากนั้นได้ทำพิธีถวายผ้ากฐิน และถวายภัตตาการเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นการฉลอง  

          สำหรับการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้  พระครูโชติพัฒนากร  เจ้าอาวาสวัดบางปรงธรรมโชติการาม  เปิดเผยว่า การจัดทอดกฐินสามัคคีจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมกันทำบุญถวายผ้ากฐิน โดยถือว่าการทำบุญถวายผ้ากฐินนั้น  เป็นการทำบุญที่มีผลบุญมากและมีอานิสงค์มาก ซึ่งปัจจัยที่ได้รับจากการทอดกฐินในครั้งนี้ จะนำไปบูรณศาสนสถานภายในวัด เพื่อใช้ในกิจการพระพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์   สำหรับยอดเงินทำบุญทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ มีจำนวนเงินกว่า 1.7 ล้านบาท

            ส่วนบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความอบอุ่น และอิ่มเอมใจของผู้ที่มาร่วมทำบุญในวันนี้   ซึ่งทางวัดยังได้จัดซุ้มอาหารคาว หวาน หลาย 10 ซุ้ม เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาร่วมงานทำบุญฯรับประทานอาหารโดยทั่วกัน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up