ฉะเชิงเทราลงนามความร่วมมือกับ 7 บริษัท สร้างความปลอดภัยทางถนน

จังหวัดฉะเชิงเทราลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กับสถานประกอบการภาคเอกชน 7 บริษัท ตามโครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดฉะเชิงเทรา

     เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562  ที่ห้องชลธี โรงแรมซันธารา เวลเนส  รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา นายสรายุทธ  แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมด้วย นายทรงศักดิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์  หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  หน.ส่วนราชการ และ ผู้บริหารสถานประกอบการภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี

       สืบเนื่องจากสำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอ.จร) ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 1 แสนบาท ให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนยฺอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานเป็นสถานประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดเป็นรูปธรรม

         ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับผู้บริหาร และผู้แทนจากสถานประกอบการภาคเอกชน จำนวน 7 บริษัท ได้แก่ บริษัททองไชยอุตสาหกรรม จำกัด , บริษัททีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด , บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานใหญ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา และสาขา 1 อ.บางน้ำเปรี้ยว  , บริษัทไทยแอโรว์ จำกัด สาขา 1 และ สาขา 2 อ.เมืองฉะเชิงเทรา , บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำกัด และ บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด รวมพนักงานที่เข้าร่วมโครงการจากทั้ง 7 บริษัท จำนวน 13,750 คน  พร้อมด้วยกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมลงนามในฐานะสักขีพยาน ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ลงนามในครั้งนี้ จัดทำขึ้นด้วยความมุ่งหมายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลดความสูญเสียด้านบุคคลเป็นสำคัญ ไม่มีผลผูกพันธ์ทางกฎหมายกับสถานประกอบการที่ร่วมลงนามแต่อย่างใด  

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up