ฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานีรถไฟน้อมรำลึกรัชกาลที่ 5

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2562  ที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

         นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ในวันนี้ได้นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยและความพร้อมในการใช้งานของระบบไฟฟ้า ประปา นอกจากนี้ได้เชิญชวนให้จิตอาสา ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดเส้นทางรถไฟอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและความร่วมมือ ร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนสถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา สร้างราวปี พ.ศ.2470 แต่เดิมชื่อว่าสถานีเมืองแปดริ้ว ต่อมา พ.ศ.2496 ได้ย้ายมายังที่ตั้งในปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา ในปีพ.ศ.2528

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up