ฉะเชิงเทราเปิดโครงการ "พื้นฟูพื้นที่ลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรมฯ”

 ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจน แห่งที่ 16อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562  นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการ "พื้นฟูพื้นที่ลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจน แห่งที่ 16พร้อมตรวจติดตามสภาพปัญหาจากการลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรมบริเวณดังกล่าว

          นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จากกรณีประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม ได้รับความเดือดร้อนจากการลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 ตามพระราชดำริ ทำให้มีสภาพเป็นกรดและมีการปนเปื้อนของโลหะหนัก เช่น ทองแดง ตะกั่ว แมงกันนิส สังกะสี ทั้งในน้ำและดิน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลน้ำในอ่างเก็บน้ำฯ มีสภาพเน่าเสีย ประชาชนไม่สามารถใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้  และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูพื้นที่ลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรมบริเวณดังกล่าว พร้อมขอความร่วมมือจากโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถกำจัด/บำบัดของเสียอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำของเสียอุตสาหกรรมที่ลักลอบทิ้งไว้ออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มอบหมายให้นายอำเภอพนมสารคาม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดและรายงานผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องด้วย /มอบหมายสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ ลงพื้นที่ดูแลชาวบ้าน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อแก่ประชาชน รวมถึงห่วงโซ่อาหารจากแหล่งน้ำดังกล่าว และขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ บูรณาการการทำงานร่วมกัน และช่วยกันรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการในเรื่องการกำจัดของเสียอุตสาหกรรมที่ถูกต้อง และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วย และในโอกาสเดียวกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสอบถามปัญหาความเดือดร้อนกับชาวบ้านในพื้นที่ด้
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up