คุมประพฤติจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจร

               เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562  ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจร ภาค2 ครั้งที่ 3   พร้อมด้วย นายอุชิต ไทยธรรม ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค2  โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค2 และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมกว่า 100 คน ณ ห้องประชุม อบจ.ฉะเชิงเทรา

                    สำหรับการประชุมในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาสาสมัครคุมประพฤติมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท  และปฏิบัติหน้าที่การเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติได้อย่างมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค2   รวมถึงมุ่งหวังแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชน และอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง และเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆของสังคมอีกด้วย 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up