การแข่งขันเจ็ตสกีแปดริ้ว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2562

ที่บริเวณริมแม่น้ำบางปะกง หน้าสำนักงานทรัพย์สินพระกษัตริย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562   ชมรมเจ็ตสกีแปดริ้ว ร่วมกับ หน่วยงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการแข่งขันเจ็ตสกีแปดริ้ว ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่ 10)   เนื่องในงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา 2562   โดยบรรยากาศการแข่งขันเจ็ตสกีเป็นไปอย่างคึกคัก  มีประชาชนเดินทางมาร่วมชมและเชียร์กันอย่างสนุกสนาน

             สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันโดยชมรมเจ็ตสกีแปดริ้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548  และดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา สำหรับในปี 2562 นี้ เป็นปีที่ 13  ชมรมกีฬาเจ็ตสกีแปดริ้ว  ได้ร่วมกับ หน่วยงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  จัดการแข่งขันเจ็ตสกี ชิงถ้วยพระราชทานฯ  ขึ้นระหว่างวันที่  2 – 3 พฤศจิกายน 2562  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้รู้จักวิธีการเล่นและการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีอย่างเข้าใจและถูกต้อง และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ในการเล่นและแข่งขันเจ็ตสกีอย่างถูกต้อง  ส่งเสริมการออกกำลังกาย และห่างไกลยาเสพติด   ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ทั้งนี้ในการแข่งขันในปี 2562 นี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชนุญาติ ให้อัญเชิญพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.ประดิษฐานบนถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภทเจ๊ตสกีนั่ง 1500 ซีซี ตบแต่งเครื่องยนต์ได้ , ประเภทเจ๊ตสกีนั่ง 1500 ซีซี ไม่ตบแต่งเครื่องยนต์  และประเภทเจ็ตสกีนั่ง 1000 ซีซี ไม่ตบแต่งเครื่องยนต์  โดยจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 15 รุ่น  มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 100 คน 

 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up