ฉะเชิงเทราจัดกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 ”

   เมื่อเวลา 05.20 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562  ที่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  นายฐากูร ชวนะพงศ์  ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานวันโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2562 แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติฯจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา /สาธารณสุขอำเภอ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน                          

          นายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การจัดงานวันโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2562 “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติฯจังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยในเรื่องการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกายมาโดยตลอด

          ด้านนายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น ป้องกันอัมพาต เกิดขึ้นจากการริเริ่มของโรงพยาบาลศิริราช ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาโรคหลอดเลือดสมอง จึงจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน เพื่อลดอัตราการป่วย และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากโรคหลอดเลือดสมอง เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 90   โดยกิจกรรมในวันนี้  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เดิน จำนวน 635 คน, วิ่ง จำนวน 335 คน,ปั่นจักรยาน จำนวน 1,054 คน และ จิตอาสา จำนวน 209 คน  รวมจำนวนทั้งสิ้น  1,075 คน      

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up