เจ้าหน้าที่ชุดจัดระเบียบสังคมตรวจเข้มงานประจำปีฉะเชิงเทราคืนแรก

เมื่อเวลา 19.30 น. ของคืนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา สถานที่จัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2562  ระหว่างวันที่ 8-17 พฤศจิกายน 2562  พ.อ.เฉลิม  เนียมช่วย  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ชุดจัดระเบียบสังคม ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร กอ.รมน.จังหวัด  ยุติธรรมจังหวัด  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  สาธารณสุขจังหวัด  ขนส่งจังหวัด  สรรพสามิตจังหวัด และพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมออกตรวจสอบ ตักเตือน และจับกุมผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติของกระทรวงต่างๆ เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง  เพื่อมิให้มีการกระทำความผิดในสถานที่จัดงานประจำปีของจังหวัด  แต่ปรากฏว่าในปีนี้ ทางเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจพบการลักลอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จัดงาน ที่สำคัญยังพบบุคคลเร่ร่อนเป็นจำนวนมากที่เข้ามาสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้ที่เดินทางมาเที่ยวภายในงาน และบุคคลซึ่งนำหญิงชราเดินทางมาจากภาคอีสาน เพื่อมาหลอกให้ขายพวงกุญแจ โดยอาศัยความน่าสงสารของคนในสังคมเพื่อให้ช่วยกันอุดหนุนสินค้า   โดยทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จึงได้เชิญตัวหญิงชรา และผู้ที่เป็นนายหน้าจัดหาและพาหญิงชรามานั่งขายสินค้า เพื่อทำประวัติ และตักเตือนให้ออกนอกพื้นที่ โดยในส่วนของหญิงชราทางเจ้าหน้าที่จะได้จัดหารถเพื่อนำหญิงชราทั้งหมด 3 ราย ส่งกลับภูมิลำเนา  ส่วนผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ตักเตือนและจัดทำประวัติผู้ที่กระทำความผิด  พร้อมสั่งให้ยุติการกระทำดังกล่าว หากยังดื้อดึงจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป         

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up