8 นักกีฬาคาราเต้โด รุ่นเยาวชนแปดริ้ว คว้าตั๋วเยาวชนแห่งชาติได้สำเร็จ

นายสุพจน์ สกุลธรรม  ประธานชมรมกีฬาคาราเต้-โด จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 9 -12 พฤศจิกายน 2562  ชมรมกีฬาคาราเต้โดจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกระดับภาค 1  ที่จังหวัดตราด จำนวน 10 คน  จาก 14 ประเภท  โดยนักกีฬาคาราเต้โด จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านรอบคัดเลือกกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จำนวน  8 คน 10 รายการ  และได้เป็นตัวแทนภาค 1 เข้าร่วมมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ในเดือนมีนาคม 2563 ณ จังหวัดตราด ได้แก่  นายณัฐภูมินทร์ สกุลธรรม นักเรียนโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จากประเภทท่ารำบุคคลชาย อายุ 14-18 ปี และ ต่อสู้บุคคลชาย อายุ 15-18 ปี น้ำหนักเกิน 61 ก.ก.  , ด.ญ.ณัฐณิชา สกุลธรรม นักเรียนโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จากประเภทต่อสู้บุคคลหญิง อายุ 14-15 ปี น้ำหนักไม่เกิน 47 ก.ก.  , ด.ช.นนท์ปวิธ จริยวงศ์พรหม นักเรียนโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จากประเภทต่อสู้บุคคลชาย อายุ 14-15 ปี น้ำหนักไม่เกิน 52 ก.ก  , ด.ญ.เปมิกา นิธิไชโย นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 จากประเภทต่อสู้บุคคลหญิง อายุ 14-15 ปี น้ำหนักไม่เกิน 54 ก.ก. , ด.ญ.มนัสวรรณ ปฏิโยเก นักเรียนโรงเรียนเซนต์แอนโทนี จากประเภทท่ารำบุคคลหญิง อายุ 14-18 ปี และ ต่อสู้บุคคลหญิง อายุ 14-15 ปี น้ำหนักเกิน 54 ก.ก. ,  นางสาวนภัสวรรณ ปฏิโยเก นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จากประเภทต่อสู้บุคคลหญิง อายุ 16-18 ปี น้ำหนักไม่เกิน 53 ก.ก. ,  ด.ช.รัฐกรณ์ เปรมปรีดา นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จากประเภทท่ารำบุคคลชาย อายุ 9-13 ปี  และ ด.ช.สิปปวิชญ์ ธิวันดา นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จากประเภทต่อสู้บุคคลชาย อายุ 11-13 ปี น้ำหนักไม่เกิน 38 ก.ก. 

         สำหรับนักกีฬาเยาวชนภาค 1 มี 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาครนนทบุรี ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และฉะเชิงเทรา

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up