มอบใบประกาศเกียรติคุณ Frasers Property Thailand Sustainability 2019

ที่บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด  ริมถนนบางนา- ตราด กม.39 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายไพรัช เกตุมะยูร  นายกเทศมนตรีตำบลบางสมัคร  เป็นประธานพิธี มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการภายในโครงการ Frasers Property Thailand Sustainability 2019  โดยมี  ดร.สมศักดิ์ ไชยพร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด , นาย สามารถ รัศมีโรจน์วงศ์  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืนฯ ,นางสาวมนธนี กมลแมน  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ฯ และผู้ประกอบการภายในโครงการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

       ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหามลพิษทางอากาศ  เนื่องจากมีค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT ในฐานะผู้นำการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Property) ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ (Data Centre) ธุรกิจสมาร์ทโซลูชั่น (Smart Solutions) และธุรกิจการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม (Township) ได้จัดโครงการ Frasers Property Thailand Sustainability 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รวมทั้งช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภายในโครงการ และชุมชนในบริเวณใกล้เคียง

         โดยบริษัทร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมการตรวจวัดระดับคุณภาพควันดำของรถขนส่งสินค้าที่เข้า-ออกภายในโครงการ เพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการภายในโครงการในการปรับปรุงสภาพรถขนส่งสินค้าให้ได้มาตรฐาน และไม่ให้ปล่อยควันดำ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

 ซึ่งในวันดังกล่าวทางบริษัทฯ  ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการภายในโครงการที่เข้าร่วมกิจกรรม  ในโอกาสนี้ นายไพรัช เกตุมะยูร  นายกเทศมนตรีตำบลบางสมัคร  พร้อมคณะผู้บริหาร FPT และผู้ประกอบการภายในโครงการ   ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการฟอกอากาศภายในโครงการ และได้แจกต้นไม้มงคลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำกลับไปปลูกด้วย. 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up