เปิดโครงการ “ร้านยาชุมชนอบอุ่น”โรงพยาบาลพุทธโสธร

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 พ.ย. 2562 ที่โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา  นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานเปิดโครงการลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอยรับยาของผู้ป่วยโรงพยาบาล ร้านยาชุมชนอบอุ่นร่วมด้วย แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร  ผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลพุทธโสธร  เข้าร่วมเปิดโครงการ    

         สำหรับโครงการลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอยรับยาของผู้ป่วยโรงพยาบาล โดยให้มารับยาที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันในเครือข่ายโรงพยาบาลพุทธโสธร ร้านยาชุมชนอบอุ่น จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลพุทธโสธร ซึ่งเป็นแม่ข่ายมีร้านยาที่เข้าร่วมโครงการเป็นหน่วยบริการร่วม  ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา   โดยได้ขยายบริการด้านเภสัชกรรมมายังร้านยาที่ผ่านมาตรฐานขั้นที่ 3 มีเภสัชกรปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ร้านเปิดทำการ เน้นผู้ป่วยที่มีโรคที่มีอาการคงที่เหลือแต่เพียงการใช้ยาต่อเนื่องเท่านั้น

         ในการนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้มอบป้ายร้านยาชุมชนอบอุ่น ให้แก่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรก คือ ร้านยาเภสัชกรธงชัย และบริษัทห้างขายยาประวิทย์เภสัชกร จำกัด และในระยะที่ 2 ช่วงเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 คือ บริษัทห้างขายยาหมอไฝ จำกัด ,ร้านยาวิภาวีเภสัชกร และร้านยาแคร์คุณ โดยเภสัชกรจะประเมินการใช้ยาของผู้ป่วยและจัดการปัญหาการใช้ยาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up