เชิญชวนอุดหนุนลำไยช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย อ.สนามชัยเขต

เมื่อช่วงเช้าวันที่  20 พฤศจิกายน  2562  ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  เร่งช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  หลังประสบปัญหาล้งรับซื้อลำไยในราคาต่ำ จึงหาพื้นที่ให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย  ได้วางจำหน่ายให้กับผู้บริโภคตรง ในราคาย่อมเยา

         นายประยูร แก้วปลอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  เปิดเผยว่า  กลุ่มแปลงใหญ่ลำไย อำเภอสนามชัยเขต ประสบปัญหาล้งรับซื้อลำไยในราคาต่ำ   จึงได้นำเรียนปัญหากับนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้รับทราบและขออนุญาตให้กลุ่มเกษตรกรมาเปิดจำหน่ายลำไยที่ประสบปัญหาล้งรับซื้อลำไยในราคาต่ำ โดยมีผลผลิตที่ประสบปัญหาจำนวน 20 ตัน  โดยเปิดจุดจำหน่ายบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 06.00 – 19.30 น. ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน นี้ เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ให้จัดจำหน่ายผลผลิตภายในโดมบริเวณพื้นที่จอดรถของวัดฌโสธร ในวันเสาร์ อาทิตย์ที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2562 และวันที่  30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 – 17.00 น. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของเกษตรกร

       ด้านนายพรชัย หยดพวง  หรือ ลุงตึ๋ง  เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย อ.สนามชัยเขต กล่าวว่าได้ปลูกลำไยมานานกว่า 20 ปี  ในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต  โดยมีการรวมกลุ่มชาวสวนลำไยกว่า 80 คน จัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย อ.สนามชัยเขต  ซึ่งผลผลิตลำไย ส่วนใหญ่จะส่งขายให้กับล้งรับซื้อลำไย แต่ด้วยในช่วงนี้มีปริมาณลำไยออกผลผลิตเป็นจำนวนมากในหลายๆพื้นที่  ทำให้ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด และมีราคาตกต่ำ  โดยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ช่วยเหลือจัดหาจุดจำหน่ายลำไยให้ ตั้งแต่วันนี้  เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้บริโภคให้มาช่วยกันอุดหนุน ช่วยเหลือเกษตรกรคนแปดริ้วด้วยกัน  โดยจำหน่ายลำไยของดี มีคุณภาพ ราคาประหยัด  สดจากสวนเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคโดยตรง   

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up