ว.อาชีวศึกษาฉะเชิงเทราฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา 2561

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่  21 พฤศจิกายน  2562   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้จัดขบวนแห่อัญเชิญเกียรติบัตรสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา  2561 เดินขบวนแห่เฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ไปรอบตลาดเมืองแปดริ้ว เพื่อให้ประชาชนชาวฉะเชิงเทรา ได้ร่วมชื่นชมรางวัลอันทรงคุณค่าและทรงเกียรติยศ ในครั้งนี้  ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาและจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยริ้วขบวนประกอบไปด้วย วงโยธวาทิต,  ป้ายสถานศึกษา , ป้ายสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 ,รถยนต์อัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ,ขบวนธงชาติโดยนักศึกษาวิชาทหาร ,ขบวนคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา , และขบวนนักเรียน นักศึกษาจากทุกสาขาวิชา     

            สำหรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่สถานศึกษาทุกแห่งมุ่งมั่น  และปรารถนาที่จะได้รับ เพราะเป็นรางวัลที่แสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานโดยรวมของสถานศึกษา  โดยในปีการศึกษา  2561  ที่ผ่านมา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมเพื่อขอรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา  2561  และผ่านการคัดเลือก ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง รายชื่อนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา  ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา  2561  โดย ดร.สุพจน์  ทองเหลือง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้เข้าเฝ้าฯ  รับรางวัลพระราชทาน  ในวันเสาร์ที่  9   พฤศจิกายน  2562   ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต  ทั้งนี้ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา  จึงจัดงานฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561  ในครั้งนี้   โดยมีขบวนแห่อัญเชิญเกียรติบัตรรางวัลพระราชทาน ไปรอบตลาดเมืองแปดริ้ว  และจัดพิธีเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up