โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทราทำบุญครบรอบ 1 ปี

ที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา  เมื่อเร็วๆนี้ ( 16 พ.ย. 2562 ) ได้จัดพิธีบวงสรวงพระพรหม และทำบุญโรงพยาบาลรวมแพทย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี  โดยมี นายแพทย์ชัยฤกษ์  ลิมปวัฒนศิริ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาล เข้าร่วมในพิธี  เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน  

       สำหรับโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา เริ่มเปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  ขออนุญาตเป็นโรงพยาบาลทั่วไปเริ่มต้น 60 เตียง ซึ่งอนาคตจะเพิ่มเป็น 100 เตียงในปี 2563 โดยมีคณะแพทย์ที่มีประสบการณ์ด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  และพยาบาลที่ผ่านการอบรมจนเกิดความเชี่ยวชาญ  รวมทั้งได้สั่งสมประสบการณ์มามากมายมาเป็นอย่างดี  ซึ่งตลอดระยะเวลา 1  ปีที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา ได้รับการต้อนรับและมีเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชน  ซึ่งทางโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา สัญญาว่าจะรักษามาตรฐาน และมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษากับโรงพยาบาล 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up