อบจ.ฉะเชิงเทราปลูกต้นไม้ ถวายพ่อของปวงชน

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 20 มกราคม 2560  ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ถวายพ่อของปวงชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ร่วมด้วย นายจักรกฤษณ์ นนท์จีรพัส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา , รองประธานสภ่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ,รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ,หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  ที่บริเวณด้านหลังอาคารนันทนาการ องค์การบริหารจังหวัดฉะเชิงเทรา

         ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า   ตามที่ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และในวันที่ 20 มกราคม 2560  ครบกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน   ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแสดงออกซึ่งจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อปวงชนชาวไทย รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชน ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 99 ต้น ประกอบด้วย ต้นมะม่วง 9 สายพันธุ์ จำนวน 81 ต้น  มะม่วง 9 สายพันธุ์ ได้แก่ มะม่วงมหาชนก, มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง, มะม่วงอกร่อง, มะม่วงทองดำ ,มะม่วงเขียวเสวย, มะม่วงแก้วขมิ้น, มะม่วงสามฤดู ,มะม่วงเขียวใหญ่ และมะม่วงแรด รวมทั้งต้นขนุน จำนวน 15 ต้น และต้นมะปราง จำนวน 3 ต้น  ที่บริเวณด้านหลังอาคารนันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up