กศน. อำเภอเมืองฉะเชิงเทรารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สิ้นสุดการรอคอยที่ยาวนาน!!!! บัดนี้ กศน. อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ขอแจ้งการประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อย่างเป็นทางการแล้ว
โดยจะเปิดรับสมัครเรียนตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยมีรายละเอียดหลักฐานการสมัครเรียนดังต่อไปนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (พร้อมแนบตัวจริง) จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร (พร้อมแนบตัวจริง) จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (พร้อมแนบตัวจริง) จำนวน 2 ฉบับ
4. ใบอนุญาตการศึกษาต่อจากสถานประกอบการ (พร้อมแนบตัวจริง) จำนวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป
สถานที่รับสมัคร 
กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 
กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โทร.038-822984
อ.ณัฐวิทย์ 098-4565697
อ.พัชร์สิตา 093-1646645
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up