จังหวัดฉะเชิงเทราขอประชาสัมพันธ์การสั่งจองเหรียญหลวงพ่อโสธร

จังหวัดฉะเชิงเทราขอประชาสัมพันธ์การสั่งจองเหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่น "ฉลองหอพระพุทธโสธร" พ.ศ. 2560 พิพิธภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ตำหนักกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์)
วัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้เป็นกองทุนใช้ในกิจการ พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา   โดยสามารถสั่งจองได้ที่ห้องเสมียนตรา  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 038-511981  มือถือ 064-1383018 ,096-7153184   และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทราในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่  30 มิถุนายน  2560
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up