รร ชำป่างามวิทยาคมจัดแข่งกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด

เมื่อช่วงเช้า  วันที่  27  มกราคม ที่ผ่านมา ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559  พร้อมด้วยนายปรีชา เสาวกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น คณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ สนามกีฬาโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

            สำหรับกิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 ม.ค. 2560 โดยมีการจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด ซปักตะกร้อ เปตอง เทเบิลเทนนิส กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 250,000 บาท พร้อมกันนี้ ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้นำไอศกรีมมาแจกให้กับนักเรียนทุกคนได้รับประทานคลายร้อนด้วย    ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ รู้จักเคารพกฎ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัยในการเล่นกีฬา ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจร่าเริงแจ่มใสอีกด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up