เกษตรกรเปลี่ยนแนวคิดปลูกข้าวสลับกับเลี้ยงกุ้งและปูทะเล

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 มกราคม 2560 ที่ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง นายประดิษฐ์ คือพันธุ์ดุง อายุ 52 ปี กำลังขับรถไถพรวนดิน ในที่นาจำนวน 22 ไร่ เพื่อเตรียมปรับปรุงดิน สำหรับเลี้ยงกุ้ง และปูทะเล แทนการทำนาปลัง และจากการสอบถามนายประดิษฐ์ คือพันธุ์ดุง ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า นาที่ตนเองกำลังไถพรวนดินอยู่ในขณะนี้ เป็นของนายชาติ ที่ว่าจ้างให้ตนเอง มาขับรถไถของ อบต.เขาดิน ทำการไถพรวน และปรับพื้นที่ดิน ในท้องนา ให้มีความร่วนซุย ภายหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปี พันธุ์หอมปทุม ไปแล้วก่อนหน้านี้ เพื่อเตรียมที่สำหรับเลี้ยงกุ้งขาว กุ้งแช่บ๊วย ร่วมกับปูทะเล ในท้องนา ช่วงหน้าแล้ง ที่โดยปกติของทุกปี ช่วงเวลาดังกล่าว น้ำจืดในพื้นที่ มักจะถูกน้ำเค็มท่วม จนไม่สามารถนำไปเพาะปลูกข้าวได้ ถึงปลูกได้ ก็ไม่คุ้มทุน เกษตรกรในพื้นที่จึงได้มีการร่วมกลุ่มกัน โดยมีสำนักงเกษตรอำเภอบางปะกง แนะนำการเพาะปลูกข้าวนาปี สลับการเลี้ยงกุ้งขาว กุ้งแช่บ๊วย และก็ปูทะเล แทนการเพาะปลูกข้าวนาปี และข้าวนาปลัง อย่างในอดีต ซึ่งส่งให้ให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลเขาดิน  มีไรได้เพิ่มมากขึ้น จากแต่ก่อน ในช่วงเดียวกันนี้ เป็นเท่าตัว
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up