รมช ศธ เชิญ กศจ หารือขับเคลื่อนงานการศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น.  วันที่ 6  กุมภาพันธ์  2560    พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา    ณ  ห้องประชุมศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า (สุวินทวงศ์) ต.คลองนครเนื่องเขต  อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา       ในการนี้ได้มอบหมายให้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม โดยมีหน่วยงานหลักสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในด้านการจัดการศึกษา และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  จำนวนกว่า   200  คน เข้าร่วมประชุม   โดยมีนายกิตติพันธ์  โรจนชีวะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา   กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา  และ ดร.กวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ   ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา   นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก    ก่อนจะมีการนำเสนอความพร้อมและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา  จาก 5 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  และ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา      สำหรับการประชุมวันดังกล่าว เพื่อร่วมพูดคุยถึงทิศทางการปฏิรูปการศึกษา  การรายงานสภาพการบริหารงานในปัจจุบัน การจัดการศึกษาในพื้นที่ ตลอดจนการทำงานของศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ภายหลังมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค    เนื่องจากในแต่ละจังหวัดมีปัญหาที่แตกต่างกันด้วยภูมิสังคมและอัตลักษณ์ของพื้นที่  ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนงานการศึกษาภายใต้การบริหารงานของ กศจ.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   จึงได้มีการจัดนัดประชุม กศจ. 76 แห่งทั่วประเทศ   เพื่อใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยทำความเข้าใจ   สรุปปัญหาและอุปสรรค และนำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์และนำหารือในที่ประชุม เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ชัดเจน
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up