ชาวบ้านนับพันร่วมส่งผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา เกษียณอายุราชการ

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 28 กันยายน 2561 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีหน่วยงานราชการ  และประชาชนจากอำเภอต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา หลั่งไหลเดินทางมาให้กำลังใจและร่วมกันส่ง นายสุวิทย์  คำดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายพรเลิศ  โชคชัย  ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา  และนายบรรจง กนะกาศัย  นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ที่เกษียณอายุราชการในปี 2561นี้พร้อมกัน  โดยมี ข้าราชการ และประชาชน ได้นำดอกกุหลาบสีแดงสด มอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุราชการ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น และมีชาวบ้านจากอำเภอท่าตะเกียบ นำการแสดงของชาวพื้นเมืองอีสาน มาร่วมแสดงด้วย  ซึ่งผู้ที่ไปร่วมงาน พร้อมด้วยนายสุวิทย์  คำดี ได้ร่วมกันรำนำขบวนไปรอบศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  ก่อนที่จะเดินทางกลับไปด้วยรถประจำตำแหน่งออกจากศาลากลาง โดยมีชาวบ้านร่วมโบกมืออำลาด้วยรักและผูกพัน
               ทั้งนี้นายสุวิทย์  คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เริ่มรับราชการมา จนกระทั่งมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มีอายุราชการ 47 ปี ได้ทุ่มเทการทำงานมาอย่างหนักและต่อเนื่องไม่มีวันหยุด อดทนต่อความเหนื่อยยากและลำบาก โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ดูแลคนยากคนจน ปฏิบัติราชการไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างตรงไปตรงมา  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ก็ยังมีคนถูกดูแคลนว่า เป็นผู้ว่าฯปีเดียว จะไปทำอะไรมากนัก  สิ่งนี้จึงทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้ตนเอง ยิ่งต้องทำงานหนักขึ้นทุกวัน โดยไม่มีวันหยุด และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เรื่องน้ำให้แก่ประชาชนชายขอบใน 4 อำเภอ ด้วยการสร้างฝายมีชีวิต  ประชาชนได้มีแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภค โดยการยึดตามแนวศาสตร์พระราชา มาดำเนินการในการทำงานโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน  พร้อมทั้งการพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โดยรอบหน้าวัดโสธรฯให้สวยงาม และบูรณาการบริหารงานพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีความเจริญก้าวหน้า  จนได้รับความเคารพรักจากข้าราชการ และประชาชนมาร่วมส่งและอำลาในโอกาสเกษียณอายุราชการลงในปีนี้ .      

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up