รับสมัคร ส.ว.วันแรก ที่อำเภอฉะเชิงเทราไม่คึกคัก

 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561  ที่ศูนย์การเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ที่ให้แต่ละอำเภอดำเนินการเปิดรับสมัครจากหลากหลายกลุ่มสาขาอาชีพ  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้  เจ้าหน้าที่ของอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ได้เตรียมพร้อม สถานที่เอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีความประสงค์มาสมัครสมาชิกวุฒิสภาในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ซึ่งการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราค่อนข้างเงียบเหงาไม่คึกคัก  

             นายเชี่ยวชาญ  เทพประดิษฐ์   ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ในฐานะผู้อำนวยการเลือก ส.ว.ระดับอำเภอ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัคร  ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่อำเภอที่เป็นกรรมการเลือกระดับอำเภอ รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งในส่วนของตำรวจและอาสารักษาดินแดน  โดยเปิดรับสมัคร ผู้สมัคร ส.ว.ระดับอำเภอ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น ระหว่าง 26 ถึง 30 พฤศจิกายน นี้  ทั้ง 10 กลุ่มสาขาอาชีพ  ซึ่งหลังจากนั้น จะมีการคัดเลือกแต่ละกลุ่มอาชีพเหลือ จำนวน 3 คน โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกลงคะแนนกันเอง ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 และเสนอไปยังระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการเลือกในระดับจังหวัดต่อไป  อย่างไรก็ตามในช่วงของการรับสมัครนี้  ห้ามคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่เปิดเผยรายชื่อและจำนวนผู้สมัครในแต่ละกลุ่มจนกว่าจะพ้นระยะเวลารับสมัคร เพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up