เปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทรา

เมื่อช่วงบ่ายวันที่  29  พฤศจิกายน  2561 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทราจัดงานเปิดตัวสมาคม พร้อมจัดการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "44 ปีบนเส้นทางอสังหาริมทรัพย์"  และ เสวนาหัวข้อ "ฉะเชิงเทรา เมืองแห่งอนาคต"   โดยมี นายวรพจน์  แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานพิธี  พร้อมด้วย นายวัชระ ปิ่นเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทวัชราดล จำกัด ในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทรา   กรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทรา  หน.ส่วนราชการ  หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  นักธุรกิจ  ตัวแทนจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์จากจังหวัดต่างๆ  เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา   นายวัชระ ปิ่นเจริญ  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทรา   เปิดเผยว่า สมาคมฯ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มดีเวลอปเปอร์ในจังหวัด จำนวน 30 ราย  ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา และทำการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการพัฒนาโครงการต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา และสร้างจังหวัดให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต สามารถรองรับประชากรที่เลือกจะเดินทางไปกลับที่ทำงานในกรุงเทพฯ และคนที่ย้ายเข้ามาทำงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สมาคมฯ ยังต้องการทำงานร่วมกับสมาคมอสังหาฯ ของจังหวัดชลบุรี และระยอง เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ธุรกิจและโซนที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัดอีอีซี   ทั้งนี้สมาคมฯได้กำหนดเป้าหมายหลักของสมาคม ในปี 2561-2562 มี 4 เป้าหมาย ประกอบด้วย 1.จัดอบรมและหารือกับหน่วยงานรัฐ ให้สมาชิกเข้าใจถึงข้อกฎหมายและประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2.พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใน จ.ฉะเชิงเทรา ในด้านการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 3.ผนึกกำลังกับสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรีและระยอง เพื่อเพิ่มบทบาทในการกำหนดผังเมืองในพื้นที่ EEC และ 4. เร่งรัดนโยบายก่อสร้างถนนหลักเส้นใหม่ เพื่อเพิ่มเส้นทางคมนาคม และเปิดหน้าดินใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง สำหรับงานเปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทราในวันนี้ ยังได้จัดการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "44 ปีบนเส้นทางอสังหาริมทรัพย์"  โดยนายอนันต์ อัศวโภคิน  ที่ปรึษากิตติมศักดิ์สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก  ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,ดร.วีรพงษ์ ไชยเพิ่ม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) , นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมคมอสังหาริมทรัพย์ไทย , และนายบริสุทธิ์ กาสินพิลา   กรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด มาร่วมเสวนาพิเศษ หัวข้อ "ฉะเชิงเทรา เมืองแห่งอนาคต"  ให้กับเหล่าสมาชิก ตัวแทนจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์จากจังหวัดอื่นๆ  สื่อมวลชน และประชาชนผู้ที่สนใจจำนวนกว่า 300 คน 

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up