อีซูซุมอบชุดรถยนต์เพื่อการศึกษาฯให้ ว.เทคนิคฉะเชิงเทรา

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบชุดรถยนต์เพื่อการศึกษาและสื่อการสอน ที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ร่วมด้วย นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา คณะครูอาจารย์ นักศึกษา  นายปิยะ ภาคะนันท์ ผจก.ทั่วไปสถาบันศึกษาอบรมตรีเพชร อีซูซุ คณะผู้บริหารกลุ่มอีซูซุ และบริษัทตรีเพชร อีซูซุ จำกัด รวมถึงกลุ่มผู้จำหน่ายบริษัทอีซูซุแสงหงส์ลิซซิ่ง จำกัด เข้าร่วมในพิธี

        ทั้งนี้ตามที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราได้เปิดทำการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างยนต์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นสาขาที่สถานประกอบการมีความขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก และตามที่วิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด อย่างดียิ่งในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ และการมอบวัสดุฝึกเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ครั้งสำคัญ ที่บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์จำกัด ให้ความอนุเคราะห์มอบชุดสาธิตระบบรถยนต์เพื่อการศึกษาและสื่อการสอนให้กับวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  ทั้งนี้เพื่อให้มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการเรียนรู้ในปัจจุบัน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ด้านการศึกษา ของทางบริษัท ในการสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนได้สัมผัสและเรียนรู้ยนต์กรรมของอีซูซุในระหว่างจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา รวมถึงจะได้มีโอกาสรับการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาชีพเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการพัฒนาทางเทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมของจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป

        นอกจากนี้ภายหลังพิธีรับมอบนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังได้เดินทางมาร่วมชมเทคโนโลยียนต์กรรมของอีซูซุอีกด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up