กิจกรรม“ปล่อยปู ฟื้นฟูระบบนิเวศ” จำนวน 6,300 ตัว”

เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา  ที่วัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โรงไฟฟ้าบางปะกง สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมโครงการ“ปล่อยปู ฟื้นฟูระบบนิเวศ” จำนวน 6,300 ตัว และอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีนายธีระ พรชูตรง นายอำเภอบางปะกง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลตำรวจโท พิทักษ์ จารุสมบัติ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.อ.ชวลิต จารุกลัส บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ โรงไฟฟ้าบางปะกง ,สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา), สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบลูเทค ซิตี้) ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในกิจกรรม นางสาวปณยา บุษบาศรี ผู้แทนบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยว่า กิจกรรมปล่อยปู ฟื้นฟูระบบนิเวศ” โดยการปล่อยพันธุ์ปูทะเล จำนวน 6,300 ตัว จัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 รวมไปถึงเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของแหล่งน้ำ ให้มีความสมบูรณ์ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างกระบวนการการเรียนรู้ และชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ รวมไปถึงยังเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสัตว์น้ำ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่ม มีอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำบริโภคมากขึ้นอันจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความผูกพัน และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณชุมชน เสริมสร้างความร่วมมือและสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งส่งผลถึงความร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะช่วยกันพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up