กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา”สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

เมื่อเวลา  08.00 น. ของวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่คลองแสนแสบ  หน้าวัดโพธิ์เย็น  หมู่ที่ 6  ตำบลบางน้ำเปรี้ยว  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา  ร่วมกับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนา  “สายน้ำแห่งรัตน์โกสินทร์”  หรือคลองแสนแสบ  วัดโพธิ์เย็น อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์  และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน และทุกฝ่ายให้ตระหนัก  และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือนและถิ่นฐานของตน  โดยมี พล.ต.ต.ธีรพล  จินดาหลวง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ต่างๆ จำนวนกว่า 500 นาย เข้าร่วมในกิจกรรม  โดยมี นายสิงหราช  วงษ์เสงี่ยม  นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว  และนายชัชวาล  กรเกษม  นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว ให้การต้อนรับ สืบเนื่องจากด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  พระราชทานโครงการจิตอาสา  พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า  มีความสมัครสมานสามัคคี  ร่วมมือร่วมใจ  ประกอบกิจกรรมสาธารณะ  เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  เพื่อให้เกิดความรัก  ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ  คือ ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และประชาชน สำหรับโครงการดังกล่าวนี้  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้  พื้นที่ที่ถือเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์อีกแห่งของจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นพื้นที่หรือเมืองน่าอยู่  สะอาดตา  ทำให้พี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญ  ในการช่วยกันรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  โดยกิจกรรมในวันดังกล่าว  จะมีการเก็บกวาดขยะบริเวณวัดโพธิ์เย็น  และช่วยกันเก็บผักตบชวาในลำคลองแสนแสบ และได้รับความอนุเคราะห์  จากชลประทาน ที่นำรถแม็คโคมาช่วยในการกวาดและตักผักตบชวาใส่รถบรรทุก 10 ล้อไปยังจุดกำจัดอีกด้วย
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up