ซ้อมใหญ่ปั่น "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"


เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้(4 ธ.ค. 61) ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวแปดริ้ว จำนวนกว่า 300 คน ปั่นจักรยาน ซ้อมใหญ่เสมือนจริง ในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนถึงวันจริงในวันที่ 9 ธันวาคมที่จะถึงนี้  ซึ่งมีจุดเริ่มต้น ที่หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านเส้นทางสถานที่สิริมงคลของจังหวัด ได้แก่ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ฯ วัดปิตุลาราชรังสฤษฎิ์ ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา ตำหนักกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ อนุสาวรีย์พระศรีสุนทรโวหาร วัดโสธรวรารามวรวิหาร ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา และสิ้นสุดหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนที่มาเข้าร่วมซ้อมปั่นจักรยานในวันนี้ ส่วนใหญ่ใส่เสื้อสีเหลืองและฟ้า โดยต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงพลังปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ พร้อมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม ผ่านกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up