แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างยาเสพติด

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 4 ธันวาคม  2561 ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชจังหวัดฉะเชิงเทรา พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา  พล.ต.พณิชย์  ศิริพละ ผู้อำนวยการปฏิบัติการ กิจการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.อ.วีรวัฒน์ ทองมั่นคง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันแถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างยาเสพติด ต่อสื่อมวลชน
      ทั้งนี้ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีพลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมชี้แจงเพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ในช่วง 3 เดือน คือ พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562  โดยให้ความสำคัญกับการสกัดกั้นยาเสพติด และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฉพาะ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน สถานบริการ เรือนจำ และแหล่งมั่วสุมต่างๆให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
       โดยจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นในห้วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 มีการจับกุมคดียาเสพติดรวม 867 คดี ผู้ต้องหา 867 คน ของกลางยาบ้าจำนวน 85,208 เม็ด ยาไอซ์ จำนวน 349 กรัม กัญชาจำนวน 8,783 กรัม พืชกระท่อมจำนวน 2,129 กรัม ฝิ่นจำนวน 1.6 กรัม และเคตามีน 8.24 กรัม
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up