กิจกรรมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วัดหนามแดง

ที่วัดหนามแดง ต.หนามแดง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 5 ธ.ค. 2561 สภาวัฒนธรรมตําบลหนามแดง ร่วมกับ อบต.หนามแดง และวัดหนามแดง จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561  โดยมีนายสมพงษ์ บุญศรีสุข  ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยพสกนิกรชาวตำบลหนามแดงและใกล้เคียง เข้าร่วมร่วมทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จากวัดหนามแดง โดยมีพระครูพิพิธสารกิจวิมล เจ้าคณะตำบลนครเนื่องเขต เจ้าอาวาสวัดหนามแดง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมกราบขอขมา ขออโหสิกรรม และขอพรพ่อ และผู้มีพระคุณ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ในเรื่อง “ความกตัญญ” ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางสภาสภาวัฒนธรรมตําบลหนามแดง ได้เล็งเห็นความสําคัญ ในเรื่องความกตัญญูกตเวที จึงได้ร่วมกับ อบต.หนามแดง และวัดหนามแดง จัดกิจกรรมการกราบขอขมา ขออโหสิกรรมและขอพรพ่อขึ้น เพราะพ่อเป็นผู้มีพระคุณต่อลูก เป็นผู้ให้กําเนิด ให้การเลี้ยงดู ให้ความรักความเมตตา และปกป้อง ดูแลลูกจนเติบใหญ่ ฉะนั้นเราควรรัก เคารพ และดูแลท่าน ซึ่งในบางครั้ง เราอาจพลาดพลั้ง ล่วงเกินท่านไปบ้าง เราจึงควรกราบขอขมา ขออโหสิกรรม ซึ่งเราควรทําขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านจะได้ ปลื้มปิติ ที่เห็นลูกน้อมใจกราบขอขมาต่อหน้า พ่อก็กล่าวคํา อโหสิกรรม ให้แก่ลูกพร้อมให้ พรลูกเพื่อความเป็นศิริมงคล ลูกก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ และสํารวมระวัง ไม่ประมาทในการล่วงเกินท่านในกาลต่อไป โดยหลังจากกิจกรรมการกราบขอขมา ขออโหสิกรรมและขอพรจากพ่อแล้ว ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดยังได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการกวาดและทำความสะอาดลานวัดและพื้นที่ต่างๆ ภายในวัดหนามแดงอีกด้วย

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up