ซ้อมเสมือนจริงกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 4 ธ.ค. ที่ผ่านมา ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวแปดริ้ว จำนวนกว่า 500 คน ปั่นจักรยาน ซ้อมใหญ่เสมือนจริง ในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนถึงวันจริงในวันที่ 9 ธันวาคมที่จะถึงนี้  เพื่อทดสอบเส้นทางจักรยาน การจัดขบวนจักรยาน การรักษาความปลอดภัยและการจราจร การทำงานของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย เจ้าหน้าที่พยาบาล จุดแวะพัก การบริการน้ำดื่ม 3 จุด แก่นักปั่นจักรยานตามเส้นทางที่กำหนด โดยมีเจ้าหน้าที่ ตำรวจและทหาร คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับทราบถึงปัญหา จุดบกพร่อง อุปสรรคด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดความเรียบร้อย ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก" ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ เกิดความสะดวกปลอดภัยสูงสุดและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข  ซึ่งมีจุดเริ่มต้น ที่หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านเส้นทางสถานที่สิริมงคลของจังหวัด ได้แก่ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ฯ วัดปิตุลาราชรังสฤษฎิ์ ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา ตำหนักกรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร วัดโสธรวรารามวรวิหาร ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา และสิ้นสุดหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนที่มาเข้าร่วมซ้อมปั่นจักรยานในวันนี้ ส่วนใหญ่ใส่เสื้อสีเหลืองและฟ้า โดยต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงพลังปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ พร้อมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม ผ่านกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ทั้งนี้ประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรามีผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จำนวนทั้งสิ้น 5,723 คน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปั่นจักรยานครั้งนี้ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม2561 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ ที่คนไทยได้ออกมาร่วมปั่นจักรยานซึ่งนอกจากจะแสดงถึงความรักความสามัคคีของคนในชาติแล้วยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้มีร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วย
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up