กาชาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ของเดือน ธ.ค.

เมื่อช่วงเช้า ของวันที่ 6 ธ.ค. 2561 ที่ศูนย์เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มาออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 1 ของเดือนธันวาคม 2561 แต่ด้วยวันพุธแรกของเดือนธันวาคมตรงกับวันพ่อแห่งชาติและเป็นวันหยุดราชการ จึงเปิดรับบริจาคโลหิตในวันพฤหัสบดีแทน โดยมีประชาชนให้ความสนใจทยอยเดินทางมาบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชน ที่มาบริจาคโลหิตในวันดังกล่าว

               สำหรับคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต จะต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว อายุ 18 – 60 ปี มีน้ำหนักตั้งแต่ 45 กิโลกรัมขึ้นไป และไม่อยู่ในระหว่างรับประทานยาปฏิชีวนะ ยาป้องกันเลือดแข็งตัว ฮอร์โมนเพศ รวมไปถึงต้องไม่มีประวัติเป็นโรคมาลาเรียในระยะเวลา 3 ปี นอกจากนี้ต้องไม่ได้รับการถอนฟันหรือขูดหินปูน ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนบริจาคเลือด และไม่มีบาดแผลสดหรือแผลติดเชื้อใด ๆ ตามร่างกาย ส่วนผู้หญิงต้องไม่อยู่ในระยะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร   นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่มาบริจาคโลหิตส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เคยมาบริจาคโลหิตเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ก็มีบางคนที่เพิ่งจะมาบริจาคโลหิตเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกัน โดยผู้ที่มาบริจาคโลหิตในครั้งแรก จะได้รับเข็มที่ระลึก จากกาชาดเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องสรรเสริญผู้บริจาคโลหิต  ซึ่งผู้ที่มาบริจาคโลหิตแล้วยังมีอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงขนม มาให้บริการแก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิตได้รับประทานกันอีกด้วย  สำหรับประชาชนท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการจะมาบริจาคโลหิต สามารถมาบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันพุธที่1และ 3 ของทุกเดือน

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up