โรงเรียนสุเหร่าคลอง18 จัดงานงานดื่มน้ำชาการกุศลประจำปี 2561

เมื่อเวลา  17.00 น. วันที่ 5 ธันวาคม  2561  ที่โรงเรียนสุเหร่าคลอง18  หมู่ที่ 5 ตำบลหมอนทอง  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้ร่วมกันจัดงานดื่มน้ำชาการกุศลประจำปี  2561 ในงาน “ชุมนุมศิษย์เก่า”  ครั้งที่ 19  โดยมีนายจำเริญ  จันทร์เทศ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง  ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสมศักดิ์  หมัดหมุด  อิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลคอยร็อต คลอง18 กล่าวรายงาน ร่วมด้วยนายณัฐพล  เลิศเชาว์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลอง 18  คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับผู้ปกครองและศิษย์เก่าที่เข้ามาร่วมงาน  ซึ่งจัดงานดื่มน้ำชาการกุศลประจำปี  2561 ในงาน “ชุมนุมศิษย์เก่า”  ครั้งที่ 19  มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนโรงจอดรถให้เป็นอาคารเรียนอนุบาล  และบำรุงการศึกษา  โดยมีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล   ตระกร้อลอดบ่วงในภาคกลางวัน  ส่วนกลางคืนก็จะเป็นกิจกรรมการแสดงของเด็กอนุบาล  ประถมและศิษย์เก่า  ส่วนรายได้จากงานก็มีการรับบริจาคเงินพร้อมร่วมดื่มน้ำชา  และผู้ปกครองได้ร่วมกันออกร้านค้าจำหน่ายอาหารทั้งหวานและคาว  โดยรายได้ทั้งหมดก็จะมอบให้กับทางโรงเรียน  
                สำหรับการจัดงานในแต่ละครั้งของโรงเรียนสุเหร่าคลอง18 นี้ ก็จะได้รับความอนุเคราะห์หรือการช่วยเหลือ  ความร่วมมือ  จากผู้ปกครองและศิษย์เก่า  ในการดำเนินงานและกิจกรรม  ซึ่งในแต่ละปี  ก็จะร่วมกันหาแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษาและหารายได้มาสนับสนุนสถานศึกษาแห่งนี้  เพื่อให้ลูกหลานได้รับความสะดวก  ทั้งด้านสถานศึกษาและการศึกษา  และที่สำคัญก็มองเห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนนี้ด้วย  เพราะทุกคนยังเห็นความสำคัญการศึกษาของบุตรหลานของตน ไม่ว่าจะเป็นสายสามัญหรือศาสนาก็ตาม    

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up