กรรมการการเลือกตั้งภูฏานดูงานเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา

เวลา 09.00 น. วันที่  22 ธันวาคม 2561 ที่วัดบางปรงธรรมโชติการาม ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดให้เป็นสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับนายอุเกี้ยน เชวัง กรรมการการเลือกตั้งแห่งราชอาณาจักรภูฏาน และคณะฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดซีรัง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมงการ์  ผู้แทนกองทัพบกราชอาณาจักรภูฏาน ผู้แทนตำรวจราชอาณาจักรภูฏาน และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดซีรัง  จังหวัดมงการ์ และกรุงทิมพู  ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน และสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีนายวิรัตน์ เจริญวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา บรรยายกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
            และในโอกาสเดียวกันนี้ นายอุเกี้ยน เชวัง กรรมการการเลือกตั้งแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ได้กล่าวขอบคุณ และชื่นชมกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใส รวมถึงชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีความพร้อมอย่างมาก  และพร้อมกันนี้ได้มอบผ้าคล้องคอให้แก่นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา   ซึ่งหมายถึงความโชคดีต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ  จากนั้นนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหลวงพ่อพุทธโสธร  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แก่กรรมการการเลือกตั้งแห่งราชอาณาจักรภูฏาน และคณะฯ  ด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น จากนั้นคณะฯ ได้เข้านมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระมหาเจดีย์ศรีพุทธวรญาณ และเดินทางไปสักการะหลวงพ่อพระพุทธโสธร ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up