สื่อมวลชนจ.ฉะเชิงเทรา ดูงานการผลิตแบตเตอรี่ ที่ประเทศไต้หวัน

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ที่ผ่านมา คณะสื่อมวลชน จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไออน ที่บริษัท อมิตา เทคโนโลยี จำกัด กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน โดยมีนายสมโภชน์ อาหุนัย ตัวแทนผู้บริหารบริษัท อมิตา เทคโนโลยี จำกัด ประเทศไต้หวัน พร้อมด้วยดร. จิมเชิง (Dr. Jim Cherng )ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง  บริษัท Amita Technologies ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากประเทศไทย โดยการเดินทางมาศึกษาดูงานของคณะสื่อมวลชนจากจังหวัดฉะเชิงเทราในครั้งนี้ ทางบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จํากัด  เจ้าของโครงการ บลูเทค ซิตี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดขึ้นเพื่อพาสื่อมวลชนไปเยี่ยมชม และศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิตแบบเตอรี่ Lithium-Ion Polymer ของบริษัท Amita Technologies Inc. (Anita) ที่เป็นผู้นําในธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ Lithium-Ion Polymer ของประเทศไต้หวัน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง จนเป็นผู้นํา และเชี่ยวชาญในการผลิตแบตเตอรี่ Lithium-Ion Polymer มานานถึง 16 ปี ซึ่งจะนําไปสู่ความ เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯที่สนใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการบลูเทค ซิตี้ ต่อไปในอนาคต   นายสมโภชน์ อาหุนัย ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท อมิตา เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่าการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมอิออน จะเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคต ที่จะสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทัดเทียมประเทศในภูมิภาค อื่นๆ พร้อมก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศผู้นำทางด้านพลังงานที่ยั่งยืน โดยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้น มีระบบกักเก็บพลังงาน ESS (Energy storage system) ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บประจุไฟฟ้าอย่างปลอดภัย สามารถสร้างความเชื่อถือและคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทย  นอกจากนี้นายสมโภชน์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จะนำโครงการรถไฟฟ้าภายใต้เครือของบริษัท เช่น โครงการรถยนต์ไฟฟ้า โครงการกักเก็บพลังงานในอนาคร ที่บริษัทได้สร้างขึ้น นำมาลงทุนที่ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวไป ยุค 4.0 อย่างแท้จริง
folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up