จ.ฉะเชิงเทราคัดเลือก “เด็กประพฤติดี มีค่านิยม” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 มกราคม 2562  นายจิตติน  ตั้งกงพานิช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกเด็กประพฤติดีมีค่านิยม  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562    ร่วมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมศุภกิจวิเลขาการ  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา หลังเก่า

           นายจิตติน  ตั้งกงพานิช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า  เนื่องด้วยกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562  ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้มีการยกย่องเด็กดี เพื่อสนับสนุนให้เด็กมีความประพฤติดีมีค่านิยมตามนโยบายของรัฐบาล โดยขอความร่วมมือให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกเด็กดีฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล “เด็กประพฤติดี มีค่านิยม” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

         ทั้งนี้มีสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราจัดส่งเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือก “เด็กประพฤติดี มีค่านิยม” จำนวน  7 คน  คือ ด.ญ.ธนพร วงศ์รักธรรม นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโสน อ.บางคล้า , นายภูวดล สำราญจิตร นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฌฎิ์ 2 , น.ส.รัตนากร คงลอย นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนดัดดรุณี , น.ส.ลลิตา ตะอินทร์  นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนดัดดรุณี , ด.ญ.ธิดารักษ์ เพิ่มพูน นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนวัดบางโรง อ.คลองเขื่อน , ด.ญ.เสาวลักษณ์ ศรีประสิทธิ์ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนวัดสามร่ม อ.คลองเขื่อน และนายเฉลิมเกียรติ วงค์อ่อง นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสนามชัยเขต 

          โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกให้ นางสาวรัตนากร คงลอย นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนดัดดรุณี ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ารับรางวัลเด็กประพฤติดี มีค่านิยมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป.

 folder_openAssigned tags
keyboard_arrow_up